Překlady

Naše kancelář je specializovaná v mnoha oborech. Proto pro Vás můžeme udělat přesný, spolehlivý a plynulý překlad, který je tam, kde je to třeba, přizpůsoben místním požadavkům. Nabízíme možnost překladu jak beletrie, tak i technických, právnických, zdravotnických či jiných odborných textů.

Lze dohodnout i expresní zpracování překladu.
Někdy je pro použití překladu nezbytné jeho úřední ověření. Naše kancelář provádí úředně ověřené překlady do češtiny i do nizozemštiny.

Zárukou kvality naší práce je to, že jsme splnili podmínky pro zápis v Registru kvality pro tlumočníky a překladatele, vedeného nizozemským Ministerstvem spravedlnosti.