Tarify

Při výpočtu ceny se vychází z počtu slov v cílovém jazyce. Čím delší text, tím nižší je cena za slovo (přičemž sleva může dosáhnout až 50 %). Na cenu mají vliv také složitost textu (specializace) a požadovaná rychlost zpracování zakázky.

Neváhejte požádat o nezávaznou cenovou nabídku.