Bemiddeling

Zoekt u een handelspartner in Tsjechië? Wilt u in contact treden met bijvoorbeeld een instantie of een bedrijf in Tsjechië maar weet u de weg niet precies? Wordt de communicatie belemmerd door taalproblemen? Of verkeert u in een situatie waar bemiddeling wenselijk is?

Onze kennis van de taal, de maatschappij, de cultuur van het land en van de plaatselijke netwerken maken een goede oriëntatie mogelijk, zodat we uw belangen adequaat kunnen behartigen.