Tolken

Wij staan voor jarenlange ervaring in consecutief en simultaan tolken, gerechtstolken, fluistertolken en telefoontolken.

Neutraliteit, objectiviteit, zorgvuldigheid, discretie en betrouwbaarheid zijn voor ons de sleutelbegrippen bij het verrichten van de tolkwerkzaamheden.

Drs. Hana Kulisanova staat ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers. Dat stelt haar ook in staat om te tolken voor alle opdrachtgevers binnen de werkingssfeer van Justitie.